Kontaktní údaje

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha – východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon MŠ: 323 655 327
mobil MŠ: 725 781 365
e-mail ZŠ: skola@zssenohraby.cz
e-mail MŠ: skolka@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

Kalendář

Září 2021
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Informace


                      

Školní stravování upravuje vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování.                                                                       Pro školní stravování je limitující:                                                                                                                                          – vyživující normy (příloha 1 k vyhlášce)                                                                                                                                – rozpětí finančních limitů (příloha 2 k vyhlášce)

To znamená, že do jídelního lístku musíme zařazovat také ryby a luštěniny, na které strávníci nejsou příliš zvyklí. Přesto se snažíme vymýšlet stále nové recepty, aby děti tyto pokrmy ochutnaly a zjistily, že i zdravá výživa může chutnat dobře. Mimo to zařazujeme i méně obvyklé suroviny jako je kuskus, jáhly, pohanka, bulgur.

Naším cílem je zabezpečit stravu v souladu se současnými výživovými trendy a seznamovat s novými trendy žáky přípravou netradičních jídel.

 

Přihlašování obědů:

Ke školnímu stravování přihlašují žáky zákonní zástupci odevzdáním vyplněné přihlášky. Po odevzdání přihlášek do školní jídelny je strávník automaticky přihlášen ke každodennímu stravování. Přihlášku je nutné odevzdat před zahájením školního roku. Termín pro přihlašování ke stravování je od 22. 7. do 31. 8. 2021. Pokud jídelna přihlášku neobdrží do 31. 8. 2021 nemůže strávník od 2. 9. 2021 odebírat obědy. Přihlášku je možné si včas stáhnout na stránkách školy v sekci školní jídelna, vyplněnou a podepsanou odeslat na e-mail: jidelna@zssenohraby.cz , vhodit do schránky školy nebo předat osobně vedoucí ŠJ či hospodářce školy.

  ŠKODY NA MAJETKU ŠKOLNÍ JÍDELNY

Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili nebo jako svědci viděli způsobit vedoucí školní jídelny, dohledu nebo zaměstnancům školní jídelny. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit.     

Přihlašování a odhlašování obědů:

Děti jsou automaticky přihlášeny k obědům po odevzdání přihlášky ke stravování.  Strava se odhlašuje zákonnými zástupci den do předu do 18 hodin. V případě nemoci či jiné náhlé události týž den a to do 7 hodin ráno. Pozdější odhlášky nejsou možné. V první den nemoci má strávník nárok na dotovanou stravu a to v případě, že si jej strávník (zákonný zástupce) již nestihl odhlásit. Přihlášení a odhlášení provádějte SMS zprávou na tel.: 734824108                          Emailem: na jidelna@zssenohraby.cz

                                                               

PŘIHLÁŠKA MŠ

odhláška-obědů-2

Nový předpis plateb pro školní rok 2021/22:

 

MŠ 3-6 let

přesnídávka                                                    9,- Kč                             

oběd                                                            28,-Kč                             

odpolední svačina                                         9,-Kč

Celkem:                                                       46,-kč  

celodenní stravování                                   46,- Kč   Měsíční platba 920,-kč                           

 polodenní stravování                                  37,- Kč   Měsíční platba 740,-kč

 

MŠ 7 let

přesnídávka                                                    9,-Kč                              

oběd                                                            30,-Kč                               

odpolední svačina                                         9,- Kč

Celkem                                                          48,-kč

celodenní stravování                                    48,- Kč        Měsíční platba 960,- kč                     

 polodenní stravování                                  39,- Kč          Měsíční platba 780,- kč

 

CENY STRAVNÉHO:   

Polodenní stravování: přesnídávka 9 Kč, oběd 28 Kč – celkem 37 Kč
Celodenní stravování: polodenní stravování + odpolední svačina 9 Kč – celkem 46 Kč 

Celodenní stravování – věk dítěte nad 6 let: přesnídávka 9 Kč, oběd 30 Kč, odpolední svačina 9 Kč – celkem 48 Kč

MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ:

polodenní: přesnídávka, oběd

celodenní: přesnídávka, oběd, odpolední svačina

  

Odhlašování obědů během školního roku:

Odhlašování obědů bude možné den předem, nejpozději však v akutních případech v den nepřítomnosti do 7 hodin ráno. Na pozdější odhlašování nebude brán zřetel. Neodhlášený a neodebraný oběd propadá bez náhrady. V případě, že strávník v průběhu školního roku u nás ukončuje stravování, je bezpodmínečně nutné tuto skutečnost obratem ohlásit paní vedoucí ŠJ a to elektronicky na adresu: jidelna@zssenohraby.cz. Následně bude provedeno řádné vyúčtování.

Přihlašování obědů během školního roku:

Zákonní zástupci jsou povinni vždy řádně a včas přihlásit dítě ke stravování po odhlášení z důvodu nepřítomnosti či jiné skutečnosti. 

 

V případě jakýchkoli dotazů se bez váhání obraťte na vedoucí stravování Simonu Lhotkovou na tel.: 734824108.

 

Simona Lhotková, vedoucí stravování

 

Vedoucí školní jídelny: Simona Lhotková

Vedoucí kuchařka:   Simona Lhotková

 Kuchařka: Alena Kohnerová

Pomocná Kuchařka: Jana Bělková

 

MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ:

polodenní: přesnídávka, oběd

celodenní: přesnídávka, oběd, odpolední svačina

 

 

 

Reklamační protokol